im. Brata Alojzego Kosiby

Listy kandydatów zakwalifikowanych do Przedszkola Samorządowego Nr 5 w Wieliczce im. Brata Alojzego Kosiby zostaną ogłoszone 12 kwietnia 2022 r o godzinie 12.00

Rodzice dzieci, które zostały zakwalifikowane do Przedszkola Samorządowego Nr 5  w Wieliczce im. Brata Alojzego Kosiby proszeni są  o złożenie

Potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do przedszkola do 14 kwietnia 2022 r.

 

Brak potwierdzenia woli oznacza rezygnację z miejsca w przedszkolu

( Druk do pobrania z załącznika lub w przedszkolu)

Potwierdzanie woli_Deklaracja_usługi przedszkola 2022-2023 PS1(2)

 

Zasady przyjmowania dzieci na dyżur wakacyjny w roku szkolnym 2021/2022

1. Z dyżurów mogą korzystać dzieci uczęszczające do przedszkoli/ oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych/punktów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Wieliczka.

2. W pierwszej kolejności na dyżur wakacyjny przyjmuje się dzieci uczęszczające w bieżącym roku szkolnym do Przedszkola Samorządowego Nr 5 w Wieliczce im. Brata Alojzego Kosiby .

3. W dalszej kolejności na pozostałe wolne miejsca w czasie dyżuru wakacyjnego przyjmuje się dzieci z innych przedszkoli publicznych z Gminy Wieliczka.

4. Na dyżur wakacyjny przyjmowane są dzieci, których oboje rodzice pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, prowadzą gospodarstwo rolne, prowadzą działalność gospodarczą lub uczą się w trybie dziennym;

– dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;

– dziecko objęte jest systemem pieczy zastępczej, nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny;

– dziecko z rodziny wielodzietnej (rodzina wychowująca troje i więcej dzieci);

– dziecko wychowywane tylko przez jednego rodzica (oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem).

5. Decyzję o przyjęciu dziecka na dyżur wakacyjny podejmuje ostatecznie dyrektor przedszkola.

6. Deklaracje rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola Samorządowego Nr 5 w Wieliczce im. Brata Alojzego Kosiby przyjmowane są w dniach od 28 marca 2022 r. do 1 kwietnia 2022 r.

7. Deklaracje rodziców dzieci nie uczęszczających do Przedszkola Samorządowego Nr 5 w Wieliczce im. Brata Alojzego Kosiby przyjmowane są w dniach od 19 kwietnia 2022 r. do 25 kwietnia 2022 r. – w miarę wolnych miejsc.

8. Rodzice dzieci nie uczęszczających do Przedszkola Samorządowego Nr 5 w Wieliczce im. Brata Alojzego Kosiby o przyjęciu na dyżur wakacyjny, będą informowani telefonicznie.

W załącznikach do pobrania znajduje się deklaracja oraz wykaz przedszkoli i oddziałów przedszkolnych z wyznaczonymi terminami przerw wakacyjnych.

DEKLARACJA DYŻUR

  

Rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2022/2023 rozpoczyna się 1 marca 2022 r i trwa do 21 marca 2022r.
W celu zapoznania się z ofertą przedszkoli należy skorzystać z platformy obsługującej proces rekrutacji, gdzie zamieszczone są wszelkie informacje oraz wzory dokumentów konieczne do wygenerowania i edycji wniosku. Prosimy pamiętać, że wypełniony i wydrukowany wniosek należy dostarczyć do przedszkola pierwszego wyboru.
W Przedszkolu Samorządowym Nr 5 w Wieliczce im. Brata Alojzego Kosiby wnioski będą przyjmowane w następujących terminach:
1 marca od. 15.00 do 17.00
Od 2 marca do 21 marca codziennie od 6.00 do 8.00
3, 7,8,10,14,15,17 marca w godzinach od 15.00 do 17.00
21 marca od.15.00 do 16.00
Szczegóły rekrutacji w linku poniżej.https://www.wieliczka.eu/pl/201129/28795/informacja-o-terminach-rekrutacji-na-rok-szkolny-222-223.html
 

W październiku rozpoczęliśmy realizacje projektu „Dwujęzyczny Przedszkolak” w ramach innowacyjnego programu wychowania przedszkolnego w korelacji z językiem angielskim  Krystyny Dąbek, Mirosławy Matczak „Skok do przyszłości”.

licznik odwiedzin
Aktualności – archiwum
Kontakt

Samorządowe Przedszkole nr 5

im. Brata Alojzego Kosiby

ul. Wincentego Pola 23, Wieliczka


tel./faks: 12 294 91 68, tel.: 506 497 660

e-mail: dyrektor@przedszkole5.wieliczka.eu


BIP