im. Brata Alojzego Kosiby

Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka obchodzimy w tym roku 18 września. Święto to zostało ustanowione przez Sejm RP w 2013 roku, aby podkreślić wagę edukacji przedszkolnej w rozwoju i edukacji dzieci.

Inspiracją do tegorocznego projektu jest 13. cel Zrównoważonego Rozwoju: Podjąć pilne działania w celu przeciwdziałania zmianom klimatu i ich skutkom oraz 100. rocznica powstania Polskiego Towarzystwa Fizycznego. Kolejnym motywem przewodnim tegorocznych obchodów Dnia Przedszkolaka, jest aktualny problem zdrowia i związane z tym cele Zrównoważonego rozwoju: 3. cel: Zapewnić wszystkim ludziom w każdym wieku zdrowe życie oraz promować dobrobyt oraz  6. cel: Zapewnić wszystkim ludziom dostęp do wody i warunków sanitarnych poprzez zrównoważoną gospodarkę zasobami wodnymi. W nawiązaniu do celów chcemy odnieść się do Pandemii COVID – 19, która spowodowała ogromny kryzys zdrowotny i wpłynęła na codzienne życie naszych przedszkolaków. Wspólnie z dziećmi chcemy wyciągnąć wnioski  i nauczyć się lepiej dbać o nasze zdrowie.
Będzie okazja do radosnej zabawy i poznawania sposobów dbania o zdrowię i ochrony przyrody

ZEBRANIE RADY RODZICÓW

Zapraszamy członków Rady Rodziców na spotkanie 17 września o godzinie 17.00 w Przedszkolu.

Szanowni Rodzice,
grupy Słoneczka, Biedronki, Pszczółki, Motylki, Żabki
w związku z sytuacją epidemiczną, w tym roku nie będzie zebrań na początku września
przesyłamy Państwu informacje dotyczące funkcjonowania dzieci w grupie:
– prosimy o podpisywanie wszystkich rzeczy dzieciom,
– grupy Biedronki leżakują bez piżamek, na niedużych kocykach i poduszkach, Słoneczka w
piżamkach z kocykami i poduszkami, Motylki odpoczywają na samych kocykach, Pszczółki i
Żabki na razie nic nie potrzebują, Kangurki bez piżamek same kocyki i poduszka. Prosimy
aby wszystko było podpisane i w workach.
-prosimy o przyniesienie dodatkowych ubrań dla dzieci takich jak:
skarpety, bielizna, koszulki z krótkim i długim rękawem oraz spodnie – krótkie i długie,
– Dzieci nie mogą przynosić żadnych zabawek z domu do przedszkola, cukierków na
urodziny,
– do odwołania nie myjemy zębów,
– Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami na wyprawkę prosimy przynieść 60 zł na I semestr,
– wszystkie wpłaty, informacje przekazujemy w podpisanych kopertach imię i nazwisko
dziecka i nazwa grupy,
– prosimy o informację jeśli zaszły jakieś zmiany w danych, które przekazywaliście nam
Państwo do tej pory: nr telefonu, mail, informacje o zdrowiu (alergie, zażywane na stałe leki)
osoby upoważnione do odbioru,
– w grupie Żabek i Tygrysków ze względu na przygotowanie sześciolatków do nauki w szkole
wprowadzamy podręczniki. Będą to książki pt. „6-latek potrafi” wydawnictwa „Pasja”. Pracę
w książeczkach będziemy uzupełniać o karty pracy dostosowane do potrzeb i możliwości
każdego dziecka. Książki zostały już zamówione, ich koszt to 20zł – prosimy o wpłacanie (w
kopercie)
– w załączniku zgody do podpisania (oprócz Rodziców Motylków i Słoneczek, którzy byli na
zebraniu w sierpniu)

 

Osoby upoważnione do odbioru dziecka

zgody

Szanowni Rodzice!
Informujemy uprzejmie, że od 1 września, po przerwie wakacyjnej wznawiają pracę
samorządowe placówki wychowania przedszkolnego – przedszkola, oddziały przedszkolne w
szkołach podstawowych oraz punkty przedszkolne.
Wszystkie jednostki oświatowe rozpoczynają pracę w formie stacjonarnej z zachowaniem
ścisłego reżimu przeciwepidemicznego ustalonego aktualnymi wytycznymi Głównego
Inspektora Sanitarnego. Zarówno przedszkola jak i pozostałe placówki wychowania
przedszkolnego są przygotowane do bezpiecznego przejęcia dzieci,zostały dokonane zakupy
środków ochrony osobistej, zabezpieczono niezbędną ilość płynów do dezynfekcji,
odpowiednio przygotowano sale.
W trosce o bezpieczeństwo wspólne, dzieci, rodziców oraz personelu, opracowane zostały
procedury postępowania, których przestrzeganie jest konieczne w stanie zagrożenia epidemią.
Szczegółowe informacje każde przedszkole/szkoła podstawowa udostępnia na swojej stronie
internetowej. Prosimy Państwa o zapoznanie się z tymi zasadami i dostosowanie do
ustalonych wytycznych oraz wskazań dyrektorów poszczególnych przedszkoli i szkół.

Ich przestrzeganie jest naszym wspólnym obowiązkiem.
Równocześnie w sytuacji zagrożenia epidemicznego, wykazującej dużą dynamikę na terenie
naszego województwa zwracamy się do Państwa z apelem. O ile nie zachodzi po Państwa
stronie pilna potrzeba, w pierwszych tygodniach września prosimy o pozostawienie dziecka w
domu pod opieką osoby dorosłej. Przede wszystkim prośbę tę kierujemy do rodziców, którzy
nie pracują zawodowo i mogą samodzielnie zapewnić opiekę dzieciom. Nie dotyczy ona
dzieci 6-letnich obowiązanych do realizacji rocznego przygotowania przedszkolnego. Z
uwagi na wakacyjne pobyty dzieci w różnych miejscach w kraju i za granicą chcielibyśmy w
ten sposób zminimalizować ryzyko i zapewnić jeszcze wyższy poziom bezpieczeństwa
zarówno dla dzieci, które pojawią się w przedszkolu/oddziale przedszkolnym, jak i dla
pracowników jednostek oświatowych. Prośba powyższa wynika również po części z wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego nakładających na przedszkola szereg obowiązków, w tym również w zakresie ograniczenia liczebności grup.
Życzymy wszystkim dzieciom szczęśliwego i udanego powrotu do swoich
przedszkoli/oddziałów przedszkolnych, a rodziców chcemy zapewnić, że dołożono starań by
w sposób odpowiedzialny i bezpieczny w miarę możliwości lokalowych przyjąć przedszkolaków na powrót.

Szanowni Rodzice
W związku sytuacją epidemiczną prosimy o jak najszybszą informację,
kto z Państwa planuje nie posyłać dziecka do przedszkola na stronę przedszkolak.w.domu@interia.pl

Spotkanie dla  dzieci po raz pierwszy przyjętych do przedszkola
 
Rodziców i dzieci, które rozpoczną edukację w przedszkolu od  września 2020 r. zapraszamy na spotkanie 25 i 26 sierpnia.
W związku z sytuacją zagrożenia epidemicznego spotkania odbędą się w kilkuosobowych grupach o wyznaczonych godzinach.
Szczegółowe informacje zostały wysłane pocztą e-mail, na adres podany w karcie zgłoszenia.
Prosimy o potwierdzenie obecności

W związku z koniecznością ozonowania przedszkola po pracach Komisji Wyborczej powołanej do Wyborów Prezydenckich, biorąc pod uwagę zagrożenie dla zdrowia dzieci, rodziców i personelu przedszkola 13 lipca 2020 r. przedszkole będzie nieczynne za zgodą organu prowadzącego.

licznik odwiedzin
Aktualności – archiwum
Kontakt

Samorządowe Przedszkole nr 5

im. Brata Alojzego Kosiby

ul. Wincentego Pola 23, Wieliczka


tel./faks: 12 294 91 68, tel.: 506 497 660

e-mail: dyrektor@przedszkole5.wieliczka.eu


BIP