im. Brata Alojzego Kosiby

Szanowni Rodzice

1 września rozpoczynamy nowy rok szkolny. Nadal pracujemy w reżimie sanitarnym. Dzieci odbierają od rodziców panie woźne.

Prosimy o wypełnienie upoważnień do odbioru dzieci z przedszkola ( w załączniku) i przyniesienie w pierwszym dniu.

Listy dzieci z przydziałami do grup będą  umieszczone na tablicy ogłoszeń.

Zapraszamy na pierwsze spotkania w terminach rozpisanych poniżej, czas trwania około
pół godziny. Spotkania odbędą się w reżimie sanitarnym w różnych salach z podziałem
na grupy i godziny.
Prosimy o zabranie maseczek, po wejściu do przedszkola zdezynfekowanie rąk.

ŻABKI 02.09.2021r./czwartek/ godz. 15.30
SŁONECZKA 02.09.2021r./czwartek/godz.15.45
PSZCZÓŁKI 02.09.2021r./czwartek/godz. 16.00
TYGRYSKI 02.09.2021r./czwartek/godz.16.30

KANGURKI 03.09.21r./piątek/godz. 15.30
BIEDRONKI 03.09.2021r./piątek/godz.15.45
MOTYLKI 03.09.2021r./piątek/godz.16.00

 

Upoważnienie-do-odbioru-dziecka-1

 

Informacja dla dzieci nowoprzyjętych

Rodziców dzieci prosimy o przygotowanie: obuwia zastępczego, piżamki, koca z poszewką,
zapasowego ubrania do przebrania. Prosimy o podpisanie wszystkich rzeczy.
Godziny przyprowadzania i odbierania dzieci: Każde dziecko ma indywidualną kartę rejestrującą pobyt dziecka w przedszkolu. Dzieci przyprowadza się i odbiera z szatni przez upoważnione osoby.
W pierwszym dniu otrzymują Państwo oświadczenie o osobach uprawnionych do odbioru dziecka.

Prosimy na bieżąco śledzić informacje.

 

12 kwietnia 2021 roku o godzinie 12.00 zostaną podane do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do Przedszkola Samorządowego Nr 5 w Wieliczce im. Brata Alojzego Kosiby.

 

Rodzice dzieci zakwalifikowanych do przedszkola zobowiązani są do złożenia potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do przedszkola . ( Druk w załączniku, lub do pobrania w przedszkolu).

Potwierdzenie woli należy złożyć w przedszkolu do 14 kwietnia 2021 roku, do godziny 14.00, drogą elektroniczną, lub osobiście w przedszkolu, w godzinach od 6.00 do 16.00.

 

15 kwietnia 2021 roku, po weryfikacji oświadczeń dotyczących potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do przedszkola, o godzinie 12.00 zostanie podana do publicznej wiadomości lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola.

 

2021-21 zarządzenie terminy rekrutacji do przedszkoli

Potwierdzanie woli_Deklaracja_usługi przedszkola 2021-2022-1 (1) 

 

Szanowni Państwo!

W bieżącym roku szkolnym szczególna uwagę zwracamy na zdrowie, realizując tematykę „Dbamy o siebie i środowisko”.

Pani  Paulina Gondek mama Alicji chce nas wesprzeć w działaniach profilaktycznych poprzez konsultacje fizjoterapeutyczne. Zachęcamy do skorzystania. Propozycja konsultacji znajduje sie w załączniku.

Z poważaniem
Małgorzata Grześkiewicz

Nieodpłatne Konsultacje fizjoterapeutyczne.

Oferta skierowana dla dzieci Przedszkola Samorządowego nr 5 im. Brata Alojzego Kosiby w Wieliczce, a także rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola.
W związku z trudną sytuacją epidemiologiczną wymagającą zmiany trybu pracy, przymusem pozostania w domu oraz zmianą jakości ruchu wychodzimy do Państwa z inicjatywą nieodpłatnych usług konsultacyjnych z zakresu fizjoterapii.

Konsultacja będzie oparta o badanie globalne „pacjenta”*, wykonywana na stole rehabilitacyjnym. Po wstępnym wywiadzie i badaniu Terapeuta przekaże wszelkie informacje na temat stanu organizmu, odpowie na wszystkie pytania na podstawie zdobytej wiedz medycznej oraz umiejętności wykonywania świadczeń medycznych. Działania te służą wyłącznie dobru pacjenta. Jeśli pacjent nie jest pełnoletni konsultacja mozliwa jest do wykoniania tylko w obecności rodzica/opiekuna osoby dorosłej spokrewnionej z pacjentem za zgodą obu stron.

Konsultacje prowadzone będą przez mgr Fizjoterapii Paulinę Gondek posiadającą dyplom uzyskania tytułu zawodowego nr 37370, wydanym w dniu 22.07.2019 w Krakowie.

Miejsce odbywania konsultacji  – ul. Alfreda Dauna 97, 30-638 Kraków, po wcześniejszym umówieniu dogodnego terminu pod nr telefonu 534332609. Jeżeli będzie więcej osób chętnych z zgodą dyrekcji w budynku przedszkolnym.

* Pacjent- osoba korzystająca z konsultacji

WAŻNA INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI BIORĄCYCH UDZIAŁ W REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Rodzice dzieci biorących udział w rekrutacji na rok szkolny 2021/2022 zobowiązani są wypełnić elektronicznie wniosek oraz złożyć wydrukowany wniosek wraz z wymaganymi zaświadczeniami w przedszkolu pierwszego wyboru.
Adres strony naboru: https://www.wieliczka.eu – zakładka: rekrutacja na rok szkolny 2021/2022

W Przedszkolu Samorządowym Nr 5 w Wieliczce im. Brata Alojzego Kosiby wnioski będą przyjmowane w następujących terminach:

1 marca 2021 godz:  10-12,   16-17
3 marca 2021 godz:  6-7, 10-12,   16-17
8 marca 2021 godz:  6-7, 10-12,   16-17
10 marca 2021 godz:  6-7, 10-12,   16-17
12 marca 2021 godz:  6-7, 10-12
15 marca 2021 godz:  6-7, 10-12,   16-17
17 marca 2021 godz:   6-7, 10-12,   16-17
19 marca 2021 godz:   6-7, 10-12

Telefon kontaktowy:506 497 660 514 748 336

 

 

 

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka_Przedszkola 2021-2022

Oświadczenie o wielodzietności rodziny_Przedszkola 2021-2022

 

Uprzejmie prosimy o przekazanie 1 % na rzecz przedszkola

Nazwa fundacji, przez którą można to zrobić:

STOWARZYSZENIE POMOCY SZKOLE „MAŁOPOLSKA”
KRS: 0000552078
dla: Przedszkole Samorządowe Nr 5 w Wieliczce
im. Brata Alojzego Kosiby

ul. W. Pola 23 32-020 Wieliczka

 

 

licznik odwiedzin
Aktualności – archiwum
Kontakt

Samorządowe Przedszkole nr 5

im. Brata Alojzego Kosiby

ul. Wincentego Pola 23, Wieliczka


tel./faks: 12 294 91 68, tel.: 506 497 660

e-mail: dyrektor@przedszkole5.wieliczka.eu


BIP