im. Brata Alojzego Kosiby

12 kwietnia 2021 roku o godzinie 12.00 zostaną podane do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do Przedszkola Samorządowego Nr 5 w Wieliczce im. Brata Alojzego Kosiby.

 

Rodzice dzieci zakwalifikowanych do przedszkola zobowiązani są do złożenia potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do przedszkola . ( Druk w załączniku, lub do pobrania w przedszkolu).

Potwierdzenie woli należy złożyć w przedszkolu do 14 kwietnia 2021 roku, do godziny 14.00, drogą elektroniczną, lub osobiście w przedszkolu, w godzinach od 6.00 do 16.00.

 

15 kwietnia 2021 roku, po weryfikacji oświadczeń dotyczących potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do przedszkola, o godzinie 12.00 zostanie podana do publicznej wiadomości lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola.

 

2021-21 zarządzenie terminy rekrutacji do przedszkoli

Potwierdzanie woli_Deklaracja_usługi przedszkola 2021-2022-1 (1) 

 

Szanowni Państwo!

W bieżącym roku szkolnym szczególna uwagę zwracamy na zdrowie, realizując tematykę „Dbamy o siebie i środowisko”.

Pani  Paulina Gondek mama Alicji chce nas wesprzeć w działaniach profilaktycznych poprzez konsultacje fizjoterapeutyczne. Zachęcamy do skorzystania. Propozycja konsultacji znajduje sie w załączniku.

Z poważaniem
Małgorzata Grześkiewicz

Nieodpłatne Konsultacje fizjoterapeutyczne.

Oferta skierowana dla dzieci Przedszkola Samorządowego nr 5 im. Brata Alojzego Kosiby w Wieliczce, a także rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola.
W związku z trudną sytuacją epidemiologiczną wymagającą zmiany trybu pracy, przymusem pozostania w domu oraz zmianą jakości ruchu wychodzimy do Państwa z inicjatywą nieodpłatnych usług konsultacyjnych z zakresu fizjoterapii.

Konsultacja będzie oparta o badanie globalne „pacjenta”*, wykonywana na stole rehabilitacyjnym. Po wstępnym wywiadzie i badaniu Terapeuta przekaże wszelkie informacje na temat stanu organizmu, odpowie na wszystkie pytania na podstawie zdobytej wiedz medycznej oraz umiejętności wykonywania świadczeń medycznych. Działania te służą wyłącznie dobru pacjenta. Jeśli pacjent nie jest pełnoletni konsultacja mozliwa jest do wykoniania tylko w obecności rodzica/opiekuna osoby dorosłej spokrewnionej z pacjentem za zgodą obu stron.

Konsultacje prowadzone będą przez mgr Fizjoterapii Paulinę Gondek posiadającą dyplom uzyskania tytułu zawodowego nr 37370, wydanym w dniu 22.07.2019 w Krakowie.

Miejsce odbywania konsultacji  – ul. Alfreda Dauna 97, 30-638 Kraków, po wcześniejszym umówieniu dogodnego terminu pod nr telefonu 534332609. Jeżeli będzie więcej osób chętnych z zgodą dyrekcji w budynku przedszkolnym.

* Pacjent- osoba korzystająca z konsultacji

WAŻNA INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI BIORĄCYCH UDZIAŁ W REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Rodzice dzieci biorących udział w rekrutacji na rok szkolny 2021/2022 zobowiązani są wypełnić elektronicznie wniosek oraz złożyć wydrukowany wniosek wraz z wymaganymi zaświadczeniami w przedszkolu pierwszego wyboru.
Adres strony naboru: https://www.wieliczka.eu – zakładka: rekrutacja na rok szkolny 2021/2022

W Przedszkolu Samorządowym Nr 5 w Wieliczce im. Brata Alojzego Kosiby wnioski będą przyjmowane w następujących terminach:

1 marca 2021 godz:  10-12,   16-17
3 marca 2021 godz:  6-7, 10-12,   16-17
8 marca 2021 godz:  6-7, 10-12,   16-17
10 marca 2021 godz:  6-7, 10-12,   16-17
12 marca 2021 godz:  6-7, 10-12
15 marca 2021 godz:  6-7, 10-12,   16-17
17 marca 2021 godz:   6-7, 10-12,   16-17
19 marca 2021 godz:   6-7, 10-12

Telefon kontaktowy:506 497 660 514 748 336

 

 

 

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka_Przedszkola 2021-2022

Oświadczenie o wielodzietności rodziny_Przedszkola 2021-2022

 

Uprzejmie prosimy o przekazanie 1 % na rzecz przedszkola

Nazwa fundacji, przez którą można to zrobić:

STOWARZYSZENIE POMOCY SZKOLE „MAŁOPOLSKA”
KRS: 0000552078
dla: Przedszkole Samorządowe Nr 5 w Wieliczce
im. Brata Alojzego Kosiby

ul. W. Pola 23 32-020 Wieliczka

 

 

W dniach 8 i 9 października wszystkie dzieci z naszego przedszkola biorą udział w ogólnopolskiej akcji

„ SPRINTEM DO MARATONU”

Organizujemy bieg po zdrowie, którego celem jest propagowanie postaw sprzyjających zdrowiu i aktywnemu spędzaniu czasu.

Ideą akcji jest wspólne przebiegnięcie przez przedszkolaków jak największej liczby kilometrów.

Starsze dzieci pobiegną na Arenie Wielickiej, młodsze na bieżni Kampusu Wielickiego.

Po ukończonych biegach przekażemy Państwu sprawozdanie z sumą przebiegniętych kilometrów.

Na bieżniach będą tylko nasze dzieci z zachowaniem procedur bezpieczeństwa.

Prosimy w te dni o ubranie dzieci w wygodne stroje sportowe.

Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka obchodzimy w tym roku 18 września. Święto to zostało ustanowione przez Sejm RP w 2013 roku, aby podkreślić wagę edukacji przedszkolnej w rozwoju i edukacji dzieci.

Inspiracją do tegorocznego projektu jest 13. cel Zrównoważonego Rozwoju: Podjąć pilne działania w celu przeciwdziałania zmianom klimatu i ich skutkom oraz 100. rocznica powstania Polskiego Towarzystwa Fizycznego. Kolejnym motywem przewodnim tegorocznych obchodów Dnia Przedszkolaka, jest aktualny problem zdrowia i związane z tym cele Zrównoważonego rozwoju: 3. cel: Zapewnić wszystkim ludziom w każdym wieku zdrowe życie oraz promować dobrobyt oraz  6. cel: Zapewnić wszystkim ludziom dostęp do wody i warunków sanitarnych poprzez zrównoważoną gospodarkę zasobami wodnymi. W nawiązaniu do celów chcemy odnieść się do Pandemii COVID – 19, która spowodowała ogromny kryzys zdrowotny i wpłynęła na codzienne życie naszych przedszkolaków. Wspólnie z dziećmi chcemy wyciągnąć wnioski  i nauczyć się lepiej dbać o nasze zdrowie.
Będzie okazja do radosnej zabawy i poznawania sposobów dbania o zdrowię i ochrony przyrody

Szanowni Rodzice
W związku sytuacją epidemiczną prosimy o jak najszybszą informację,
kto z Państwa planuje nie posyłać dziecka do przedszkola na stronę przedszkolak.w.domu@interia.pl

licznik odwiedzin
Aktualności – archiwum
Kontakt

Samorządowe Przedszkole nr 5

im. Brata Alojzego Kosiby

ul. Wincentego Pola 23, Wieliczka


tel./faks: 12 294 91 68, tel.: 506 497 660

e-mail: dyrektor@przedszkole5.wieliczka.eu


BIP