im. Brata Alojzego Kosiby

Bez kategorii

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 8 kwietnia  2021r.zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty związku  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID19

Zajęcia w Przedszkolu Samorządowym Nr 5 w Wieliczce

im. Brata Alojzego Kosiby

Od dnia 12 kwietnia 2021r. do dnia 18 kwietnia 2021r.

 

Wniosek o organizacje opieki  mogą składać rodzice dzieci, którzy:
a) są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,
b) realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,
c) realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
d) pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,
e) wykonują działania ratownicze,
f) są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369),
g) są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
h) są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
i) są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,
j) są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
k) są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, i realizują zadania na terenie tych jednostek.
Proszę o zgłoszenie dziecka na dzień przed przyprowadzeniem do przedszkola.
Z poważaniem Małgorzata Grześkiewicz

12 kwietnia 2021 roku o godzinie 12.00 zostaną podane do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do Przedszkola Samorządowego Nr 5 w Wieliczce im. Brata Alojzego Kosiby.

 

Rodzice dzieci zakwalifikowanych do przedszkola zobowiązani są do złożenia potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do przedszkola . ( Druk w załączniku, lub do pobrania w przedszkolu).

Potwierdzenie woli należy złożyć w przedszkolu do 14 kwietnia 2021 roku, do godziny 14.00, drogą elektroniczną, lub osobiście w przedszkolu, w godzinach od 6.00 do 16.00.

 

15 kwietnia 2021 roku, po weryfikacji oświadczeń dotyczących potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do przedszkola, o godzinie 12.00 zostanie podana do publicznej wiadomości lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola.

 

2021-21 zarządzenie terminy rekrutacji do przedszkoli

Potwierdzanie woli_Deklaracja_usługi przedszkola 2021-2022-1 (1) 

 

Szanowni Państwo,
Zgodnie z nowymi wytycznymi wprowadzonymi przez rząd, placówki przedszkolne zostaną zamknięte w dniach od 27 marca do 9 kwietnia.
Wyjątek dotyczy dzieci rodziców wykonujących zawód medyczny i służb porządkowych.
Rodziców, którzy mają potrzebę korzystania z opieki dla dzieci w tych dniach i wykonujących powyższe zawody, prosimy do jutra o przesłanie takiej informacji na adres:
przedszkolak.w.domu@interia.pl.
Przy przyjęciu dziecka wymagane jest zaświadczenie od pracodawcy potwierdzające zatrudnienie.

Szanowni Państwo!

W bieżącym roku szkolnym szczególna uwagę zwracamy na zdrowie, realizując tematykę „Dbamy o siebie i środowisko”.

Pani  Paulina Gondek mama Alicji chce nas wesprzeć w działaniach profilaktycznych poprzez konsultacje fizjoterapeutyczne. Zachęcamy do skorzystania. Propozycja konsultacji znajduje sie w załączniku.

Z poważaniem
Małgorzata Grześkiewicz

Nieodpłatne Konsultacje fizjoterapeutyczne.

Oferta skierowana dla dzieci Przedszkola Samorządowego nr 5 im. Brata Alojzego Kosiby w Wieliczce, a także rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola.
W związku z trudną sytuacją epidemiologiczną wymagającą zmiany trybu pracy, przymusem pozostania w domu oraz zmianą jakości ruchu wychodzimy do Państwa z inicjatywą nieodpłatnych usług konsultacyjnych z zakresu fizjoterapii.

Konsultacja będzie oparta o badanie globalne „pacjenta”*, wykonywana na stole rehabilitacyjnym. Po wstępnym wywiadzie i badaniu Terapeuta przekaże wszelkie informacje na temat stanu organizmu, odpowie na wszystkie pytania na podstawie zdobytej wiedz medycznej oraz umiejętności wykonywania świadczeń medycznych. Działania te służą wyłącznie dobru pacjenta. Jeśli pacjent nie jest pełnoletni konsultacja mozliwa jest do wykoniania tylko w obecności rodzica/opiekuna osoby dorosłej spokrewnionej z pacjentem za zgodą obu stron.

Konsultacje prowadzone będą przez mgr Fizjoterapii Paulinę Gondek posiadającą dyplom uzyskania tytułu zawodowego nr 37370, wydanym w dniu 22.07.2019 w Krakowie.

Miejsce odbywania konsultacji  – ul. Alfreda Dauna 97, 30-638 Kraków, po wcześniejszym umówieniu dogodnego terminu pod nr telefonu 534332609. Jeżeli będzie więcej osób chętnych z zgodą dyrekcji w budynku przedszkolnym.

* Pacjent- osoba korzystająca z konsultacji

WAŻNA INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI BIORĄCYCH UDZIAŁ W REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Rodzice dzieci biorących udział w rekrutacji na rok szkolny 2021/2022 zobowiązani są wypełnić elektronicznie wniosek oraz złożyć wydrukowany wniosek wraz z wymaganymi zaświadczeniami w przedszkolu pierwszego wyboru.
Adres strony naboru: https://www.wieliczka.eu – zakładka: rekrutacja na rok szkolny 2021/2022

W Przedszkolu Samorządowym Nr 5 w Wieliczce im. Brata Alojzego Kosiby wnioski będą przyjmowane w następujących terminach:

1 marca 2021 godz:  10-12,   16-17
3 marca 2021 godz:  6-7, 10-12,   16-17
8 marca 2021 godz:  6-7, 10-12,   16-17
10 marca 2021 godz:  6-7, 10-12,   16-17
12 marca 2021 godz:  6-7, 10-12
15 marca 2021 godz:  6-7, 10-12,   16-17
17 marca 2021 godz:   6-7, 10-12,   16-17
19 marca 2021 godz:   6-7, 10-12

Telefon kontaktowy:506 497 660 514 748 336

 

 

 

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka_Przedszkola 2021-2022

Oświadczenie o wielodzietności rodziny_Przedszkola 2021-2022

 

Uprzejmie prosimy o przekazanie 1 % na rzecz przedszkola

Nazwa fundacji, przez którą można to zrobić:

STOWARZYSZENIE POMOCY SZKOLE „MAŁOPOLSKA”
KRS: 0000552078
dla: Przedszkole Samorządowe Nr 5 w Wieliczce
im. Brata Alojzego Kosiby

ul. W. Pola 23 32-020 Wieliczka

 

 

licznik odwiedzin
Aktualności – archiwum
Kontakt

Samorządowe Przedszkole nr 5

im. Brata Alojzego Kosiby

ul. Wincentego Pola 23, Wieliczka


tel./faks: 12 294 91 68, tel.: 506 497 660

e-mail: dyrektor@przedszkole5.wieliczka.eu


BIP