im. Brata Alojzego Kosiby

Bez kategorii

DEKLARACJA O KONTYNUOWANIU EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ

Rodzice dzieci, które będą kontynuować edukację w Przedszkolu Samorządowym Nr 5 w Wieliczce im. Brata Alojzego Kosiby proszeni są o wypełnienie Deklaracji.

Deklaracje przyjmowane będą od 11 lutego 2020 r. do 20 lutego 2020 r. w godzinach pracy przedszkola.

Brak deklaracji jest równoznaczny z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.

Druk do pobrania w pliku lub w przedszkolu.

 

Deklaracja o kontynuowaniu edukacji przedszkolnej_2020-2021

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 zdnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej Rozporządzenie RODO), informuję, iż

Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 5 w Wieliczce im. Brata Alojzego Kosiby z siedzibą w Wieliczce, ul. W. Pola 23, 32-020 Wieliczka

W Przedszkolu Samorządowym nr 5 został powołany inspektor danych osobowych Pan Jacek Krzyżaniak i ma Państwo prawo kontaktu z nim za pomocą adresu e-mail iod@synergiaconsulting.pl, telefonu +48.500 610 605 . Dane osobowe przetwarzane będą w celu:

realizacji obowiązków prawnych związanych z procesem nauczania, działalnością wychowawczą i opiekuńczą, promocji działalności przedszkola oraz osiągnięć i umiejętności dzieci za zgodą rodzica (opiekuna prawnego) wyrażoną w trybie art. 6 pkt 1. a) Rozporządzenia RODO.

Dane osobowe nie są udostępniane innym odbiorcom z wyłączeniem podmiotów do tego uprawnionych, takich jak:

podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa,

podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane w celach archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny wynikający z przepisów dotyczących archiwizowania dokumentów obowiązujących u Administratora (Rzeczowy Wykaz Akt).

Posiadają Państwo prawo:

dostępu do treści swoich danych,

Żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe.

Żądania usunięcia danych, gdy:

dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,

dane przetwarzane są niezgodnie z prawem.

Prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia RODO,

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie art. 21 Rozporządzenia RODO.

Ograniczenia przetwarzania danych gdy:

osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych,

przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,

administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

prawo do odwołania zgody w dowolnym momencie wobec przetwarzania danych osobowych opartego na art. 6 pkt 1. a) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Rodzice dzieci biorących udział w rekrutacji   składają wnioski wraz załącznikami  w przedszkolu w dniach:

2  I 5               marca w godzinach od 6.00 do 17.00

9, 11, 12          marca  w godzinach od 6.00 do 17.00

16,18,19          marca  w godzinach od 6.00 do 17.00

24                   marca  w godzinach od 6.00 do 17.00

25                   marca  w godzinach od 6.00 do 12.00

2020-006 kryteria rekrutacji do przedszkoli_20-21. — inf-1

2020-005 terminy rekrutacji do przedszkoli_20-21. — inf-1

Szanowni Państwo,
Opłaty za pobyt oraz wyżywienie za miesiąc styczeń zostały wystawione.
Aby pobrać rachunek należy zalogować się online na portalu rodzica używając jako login Państwa email, hasłem jest nr karty która Państwo odbijacie na czytniku w przedszkolu.

Harmonogram wydarzeń II semestr 2020 r.

L. p.

Wydarzenie

Planowany termin

1.

Teatrzyk w przedszkolu „Jaś i Małgosia”

12. 02. 2020

2.

Bal karnawałowy

13.02.2020

3.

Festiwal Nauki organizowany we współpracy z Centrum Młodzieży im. Henryka Jordana,
z inicjatywy rodzica z grupy Pszczółek

17-19.02.2020

4.

Dzień wiosny

20-23.03 2020

5.

Wyjazd do teatru Groteski na przedstawienie „Tańcowały dwa Michały”

02.04.2020

6.

Majówka rodzinna z PTTK z Wieliczki

30.05.2020

7.

Dzień Mamy i Taty

26 i 27. 05.2020

8.

Wycieczka ekologiczna z Fundacją Dzikich Zwierząt

maj/czerwiec

9.

Dzień Dziecka

01.06.2020r.

10.

Festyn z okazji zakończenia roku

16.06.2020 godz. 15.30

Kontynuujemy cykliczne wyjścia na poranki muzyczne organizowane w Muzeum Żup Krakowskich i edukację filmową w Mediatece.

Harmonogram może być wzbogacony o dodatkowe atrakcje, o których będziemy informować Państwa na bieżąco.

Szanowni Rodzice

Dnia 13.02.2020r. w naszym przedszkolu w godzinach dopołudniowych odbędzie się bal karnawałowy.

OGŁOSZENIE

Na zaproszenie Zespołu Szkół im. Brata Alojzego Kosiby w Wieliczce, w czwartek 16.01.2020r. w godzinach przedpołudniowych dzieci z przedszkola obejrzą przedstawienie w Kampusie Wielickim.

Serdecznie zapraszamy na uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka w środę tj. 22 stycznia o godz. 11.30. w Kampusie.

Szanowni Rodzice

Serdecznie zapraszamy Rodziców wszystkich grup na wspólne jasełka, które odbędą się w sobotę (14.12.2019r.) o godz. 11.00. w Kampusie Wielickim.

licznik odwiedzin
Aktualności – archiwum
Kontakt

Samorządowe Przedszkole nr 5

im. Brata Alojzego Kosiby

ul. Wincentego Pola 23, Wieliczka


tel./faks: 12 294 91 68, tel.: 506 497 660

e-mail: dyrektor@przedszkole5.wieliczka.eu


BIP