im. Brata Alojzego Kosiby

Bez kategorii

Wyniki konkursu: „Przedszkolak w domu – To już WIOSNA”

Prace płaskie:
I miejsce – Jagoda B. Biedronki, Ola B. Tygryski
II miejsce – Małgosia S. Motylki, Karolina K. Motylki
III miejsce – Jarek D. Pszczółki, Dawid W. Kangurki

Prace przestrzenne:
I miejsce – Aleksander Ł. Tygryski
II miejsce –  Antoni P. Żabki
III miejsce – Tymek K. Tygryski

Gratulujemy! Zapraszamy do naszej ZAKŁADKI „DZIECIĘCA TWÓRCZOŚĆ”  w celu obejrzenia wszystkich prac konkursowych.

 

 

W związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty, związanym z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 kontakt z przedszkolem odbywa się drogą elektroniczną lub telefoniczną.

Obecny termin ograniczenia funkcjonowania ustalony jest do 10 kwietnia 2020 r. o dalszych decyzjach będziemy informować na bieżąco. Proszę śledzić komunikaty na stronie przedszkola oraz platformie „Jammik”

Zdalna edukacja dla przedszkolaków prowadzona jest przez platformę „Jammik”, gdzie codziennie umieszczane są materiały do pracy z dzieckiem.

Tel: 506 497 660

e-mail: dyrektor@przedszkole5.wieliczka.eu

Podstawa:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Szanowni Państwo,

przez wzgląd na zaistniałą sytuację postanowiliśmy w ramach, objętej honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej ogólnopolskiej akcji akcji „Dzieci uczą rodziców” przygotować dodatkowe lekcje do domowej nauki dla dzieci i rodziców.

 

Pierwsze materiały można pobrać pod adresem:

https://crl.org.pl/2020/03/12/dzieci-ucza-rodzicow-w-domu/

Kolejne będą się ukazywać w każdą środę i każdy piątek.

 

KOMUNIKAT ELEKTRONICZNY NABÓR DO PRZEDSZKOLA

Informujemy uprzejmie, że w związku z zawieszeniem zajęć w przedszkolach i szkołach oraz wprowadzonymi wymogami bezpieczeństwa na terenie kraju, w rekrutacji do przedszkoli i szkół istnieje możliwość zdalnego składania wniosków z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej:
1) w rekrutacji do przedszkoli – w postaci skanów podpisanych wniosków wydrukowanych z systemu naborowego wraz z załącznikami;
2) w rekrutacji do szkół – w postaci skanów podpisanych zgłoszeń/wniosków wydrukowanych ze strony internetowej właściwej szkoły wraz z załącznikami.
Należy jednak pamiętać, by skany dokumentów rekrutacyjnych przesyłać na właściwe adresy poczty elektronicznej:- przedszkola/szkoły pierwszego wyboru w przypadku rekrutacji do przedszkoli,- szkoły w przypadku rekrutacji do klas I szkół podstawowych.

Ponadto istnieje również możliwość telefonicznego umówienia spotkania w przedszkolu/szkole celem szybkiego i sprawnego złożenia wniosku rekrutacyjnego.Tel:506497660e-mail: dyrektor@przedszkole5.wieliczka.eu

WNIOSKI O PRZYJECIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2020/2021
będą przyjmowane  bez zmian w wyznaczonych dniach
16 marca w godzinach  od 6.00 do 17.00
18 marca w godzinach od 6.00 do 17.00
19 marca w godzinach od 6.00 do 17.00
24 marca w godzinach od 6.00 do 17.00
25 marca w godzinach od 6.00 do 12.00
Ewentualne zmiany będą umieszczane na bieżąco na stronie przedszkola.

ZAWIESZENIE ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH

W dniu dzisiejszym, tj. 11 marca została podjęta przez Administrację Rządową decyzja o zamknięciu –  od poniedziałku, na okres dwóch tygodni do odwołania – wszystkich żłobków, przedszkoli, szkół oraz uczelni wyższych w całej Polsce. W związku z wprowadzonymi wymogami bezpieczeństwa zaleca się, aby już od jutra, o ile to możliwe dzieci pozostały w domu pod opieka bliskich. Zgodnie  z komunikatem rządowym zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze. Prosimy o śledzenie na bieżąco komunikatów GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektorów szkół.

Artur Kozioł

Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczki

 

 

 

 

 

 

 

Zgodnie z komunikatem Głównego Inspektora Sanitarnego z 24 lutego br. obecnie nie ma uzasadnienia dla podejmowania nadmiernych działań typu kwarantannowanie osób powracających z regionów północnych Włoch, odmawianie udziału w zajęciach szkolnych czy zamykanie szkół.

W celu uzyskania bieżących informacji o zasadach postępowania, w konkretnych, indywidualnych przypadkach dyrektor szkoły powinien skontaktować się ze stacją sanitarno-epidemiologiczną.

Osoby powracające z północnych Włoch

Osoby, które przebywały w północnych Włoszech w ostatnich 14 dniach i zaobserwowały u siebie objawy, takie jak m.in.: gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem powinny: niezwłocznie powiadomić telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.
Także w przypadku, gdy po powrocie nie zaobserwowano wspomnianych objawów przez 14 dni należy kontrolować swój stan zdrowia:

  • codziennie mierzyć temperaturę ciała
  • zwrócić uwagę na występowanie objawów grypopodobnych (złe samopoczucie, bóle mięśniowe, kaszel).
    W przypadku wystąpienia tych symptomów należy bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Więcej informacji na stronie GIS.

Niezbędne jest także przestrzeganie zasad higieny w tym: częste mycie rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości, np. podczas podróży, ich dezynfekcja środkiem na bazie alkoholu.

Z punktu widzenia zagrożenia epidemiologicznego Główny Inspektor Sanitarny nie zaleca podróżowania do: Chin oraz Korei Południowej, Włoch (w szczególności do regionu Lombardia, Wenecja Euganejska, Piemont, Emilia Romania, Lacjum), Iranu, Japonii, Tajlandii, Wietnamu, Singapuru i Tajwanu. Więcej informacji w komunikacie z 25 lutego br. na stronie GIS.

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami na stronach:

DEKLARACJA O KONTYNUOWANIU EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ

Rodzice dzieci, które będą kontynuować edukację w Przedszkolu Samorządowym Nr 5 w Wieliczce im. Brata Alojzego Kosiby proszeni są o wypełnienie Deklaracji.

Deklaracje przyjmowane będą od 11 lutego 2020 r. do 20 lutego 2020 r. w godzinach pracy przedszkola.

Brak deklaracji jest równoznaczny z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.

Druk do pobrania w pliku lub w przedszkolu.

 

Deklaracja o kontynuowaniu edukacji przedszkolnej_2020-2021

licznik odwiedzin
Aktualności – archiwum
Kontakt

Samorządowe Przedszkole nr 5

im. Brata Alojzego Kosiby

ul. Wincentego Pola 23, Wieliczka


tel./faks: 12 294 91 68, tel.: 506 497 660

e-mail: dyrektor@przedszkole5.wieliczka.eu


BIP