im. Brata Alojzego Kosiby

Bez kategorii

Serdecznie zapraszamy na uroczyste zakończenie roku szkolnego, które odbędzie się 14.06.2019r. tj. piątek od godz.15.30.

Rekrutacja uzupełniająca do Przedszkola Samorządowego Nr 5 w Wieliczce trwa od 7 maja do 13 maja 2013 r. zgodnie z zasadami rekrutacji.

Rodzice kandydatów do przedszkola wypełniają wniosek w systemie elektronicznym, następnie składają wydruk z wymaganymi dokumentami w placówce.

Terminy przyjmowania wniosków:

9 maja 2019 r od 6.00 do 17.00

10 maja 2019 r. od 6.00 do 15. 00

13 maja 2019 r. od 6.00 do 17.00

Rodzice dzieci zakwalifikowanych do przedszkola zobowiązani są do podpisania potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do przedszkola

do godziny 12.00  30 kwietnia 2019 r.

Brak potwierdzenia jest równoznaczny z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.

Tryb odwoławczy

W sytuacji, gdy kandydat nie został przyjęty do przedszkola obowiązuje następujący tryb odwoławczy:

1) W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata;

2) Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia;

3) Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia;

4) Dyrektor przedszkola/szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wterminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania;

5) Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola/szkoły służy skarga do sądu administracyjnego

 

 

Zasady organizacji dyżuru wakacyjnego w Przedszkolu Samorządowym nr 5 w Wieliczce  im. Brata Alojzego Kosiby

 

  1. Dyżur wakacyjny w Naszym Przedszkolu jest organizowany w dniach od 1 do 31 sierpnia 2019 r.

  2. Dyżur wakacyjny organizowany jest  dla dzieci obojga rodziców pracujących ww. okresie.

  3. Rodzice, którzy zapisali dziecko na dyżur w Przedszkolu Nr 5 zobowiązani są do wypełnienia „Deklaracji na dyżur wakacyjny” w dniach od 6 do 9 maja 2019 r.

  4. W lipcu pełnią dyżur przedszkola podane w wykazie.

  5. Liczba miejsc w poszczególnych przedszkolach jest ograniczona, należy sprawdzić terminy zapisu i ilość miejsc w wybranym przedszkolu.

 

Publiczne przedszkola/oddziały przedszkolne w publicznych szkołach podstawowych/publiczne punkty przedszkolne z Gminy Wieliczka, w których pełniony jest dyżur w okresie wakacyjnym w 2019 r.

Jednostka oświatowa pełniąca dyżur Termin dyżuru wakacyjnego
Przedszkole Samorządowe nr 1 w Wieliczce 01 – 31.08.2019
Przedszkole Samorządowe nr 2 w Wieliczce 01 – 31.07.2019
Przedszkole Samorządowe nr 3 w Wieliczce 01 – 31.08.2019
Przedszkole Samorządowe nr 4 w Wieliczce 01 – 31.07.2019
Przedszkole Samorządowe w Koźmicach Wielkich 01 – 31.07.2019
Przedszkole Samorządowe w Mietniowie 01 – 31.08.2019
Przedszkole Samorządowe w Strumianach 01 – 31.07.2019
    – Punkt Przedszkolny w Małej Wsi 01 – 31.07.2019
Przedszkole Samorządowe w Śledziejowicach 01 – 31.08.2019
Szkoła Podstawowa nr 1 im. K. Wielkiego w Wieliczce 01 – 31.08.2019
    – Punkt Przedszkolny, ul. Reformacka w Wieliczce 01 – 31.07.2019
Szkoła Podstawowa nr 2 im. T. Kościuszki w Wieliczce 01 – 31.07.2019
    – Szkoła Filialna w Sułkowie 01 – 31.08.2019
Szkoła Podstawowa nr 3 im. M. Kopernika w Wieliczce 01 – 31.08.2019
Szkoła Podstawowa z Oddz. Integracyjnymi nr 4 w Wieliczce 01 – 26.07.2019
Szkoła Podstawowa w Byszycach 01 – 31.07.2019
Szkoła Podstawowa im. Obrońców Radiostacji Wisła AK w Golkowicach 01 – 31.08.2019
Szkoła Podstawowa  im. K. Makuszyńskiego w Gorzkowie 01 – 31.08.2019
      – Punkt Przedszkolny w Brzegach 01 – 31.08.2019
Szkoła Podstawowa im. s. E. Podoskiej w Grajowie 01 – 31.07.2019
Szkoła Podstawowa im.  Z. Stryszowskiej w Janowicach 23.07 – 31.08.2019
Szkoła Podstawowa  im. Obrońców Westerplatte w Koźmicach Wielkich 01 – 31.07.2019
Szkoła Podstawowa im. A. Iskry w Mietniowie 01 – 31.07.2019
Szkoła Podstawowa  im. św. Kingi w Podstolicach 01 – 12.07.2019
Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Raciborsku 01 – 31.07.2019
Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Sierczy 01 – 31.07.2019
Szkoła Podstawowa im. J.Beaupre w Sygneczowie 19 – 31.08.2019
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Śledziejowicach:
      – Punkt Przedszkolny w Kokotowie 01 – 31.07.2019
      – Punkt Przedszkolny w  Śledziejowicach 01 – 31.07.2019
Szkoła Podstawowa im. J.Korczaka w Węgrzcach Wielkich 01 – 31.07.2019

 

Zainteresowanych zapisem dziecka na dyżur zapraszamy do kontaktu bezpośrednio z jednostką oświatową pełniącą dyżur.

 

 

 

 

 

 

 

 

Szanowni Państwo!

W poniższym linku – w zakładce „Pomoc” zamieszczony został „Poradnik dla kandydata”. W zakładce „Pliki do pobrania” zamieszczony został informator pt. „Informacja o zasadach rekrutacji do przedszkoli na rok szkolny 2019-2020”. Zawierają one wskazówki, które przeprowadzą Państwa krok po kroku przez proces elektronicznej rejestracji wniosku oraz złożenia wniosku w wersji papierowej w przedszkolu pierwszego wyboru. Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z tymi zasadami przed przystąpieniem do wprowadzania danych do systemu informatycznego.

http://www.wieliczka.przedszkola.vnabor.pl

 

 

Przyjmowanie wniosków w wyznaczonych terminach:

11.III.  od godz. 6.00. do 14.00.

12.III. od godz. 6.00. do 17.00.

14.III. od godz. 6.00. do 17.00.

18.III. od godz. 6.00. do 14.00.

22.III. od godz. 6.00. do 15.00.

26.III. od godz. 6.00. do 17.00.

28.III. od godz. 6.00. do 17.00.

1.IV. od godz. 6.00. do 14.00.

3.IV. od godz. 6.00. do 17.00.

4.IV. od godz. 6.00. do 12.00.

 

 

 

 

 

Rodzice dzieci kontynuujących edukację przedszkolną zobowiązani są do złożenia

„Deklaracji o kontynuowaniu edukacji przedszkolnej” do 4 marca 2019 r.

Brak deklaracji jest równoznaczny z rezygnacją z przedszkola.

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej może zwracać się do Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka o potwierdzenie okoliczności zawartych w oświadczeniach.

Organ jest zobowiązany do potwierdzenia okoliczności w terminie 14 dni.

DEKLARACJA KONTYNUOWANIA EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ

Szanowni Rodzice!

Nadszedł czas, kiedy podejmiecie decyzję o zapisaniu Waszego dziecka do przedszkola. To niezwykle ważny etap w edukacji dziecka, dlatego naszym zamiarem jest pomóc Państwu w dokonaniu najwłaściwszego wyboru. W tym celu oddajemy do Państwa dyspozycji możliwość skorzystania w procesie rekrutacji z systemu informatycznego.

Wszystkie dokumenty niezbędne do złożenia kompletnego wniosku zamieszczone będą na stronie Gminy Wieliczka oraz w zakładce „Pliki do pobrania” na platformie obsługującej proces rekrutacji.

Zapraszamy do zapoznania się z zasadami rekrutacji oraz śledzenia informacji i komunikatów.

Kryteria rekrutacji do przedszkoli na rok szkolny 2019_2020

Terminy rekrutacji do przedszkoli na rok szkolny 2019_2020

licznik odwiedzin
Aktualności – archiwum
Kontakt

Samorządowe Przedszkole nr 5

im. Brata Alojzego Kosiby

ul. Wincentego Pola 23, Wieliczka


tel./faks: 12 294 91 68, tel.: 506 497 660

e-mail: dyrektor@przedszkole5.wieliczka.eu


BIP