im. Brata Alojzego Kosiby

Rodzice dzieci kontynuujących edukację przedszkolną zobowiązani są do złożenia

„Deklaracji o kontynuowaniu edukacji przedszkolnej” do 4 marca 2019 r.

Brak deklaracji jest równoznaczny z rezygnacją z przedszkola.

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej może zwracać się do Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka o potwierdzenie okoliczności zawartych w oświadczeniach.

Organ jest zobowiązany do potwierdzenia okoliczności w terminie 14 dni.

DEKLARACJA KONTYNUOWANIA EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ

licznik odwiedzin
Kontakt

Samorządowe Przedszkole nr 5

im. Brata Alojzego Kosiby

ul. Wincentego Pola 23, Wieliczka


tel./faks: 12 294 91 68, tel.: 506 497 660

e-mail: dyrektor@przedszkole5.wieliczka.eu


BIP