im. Brata Alojzego Kosiby
1. ORGANIZACJA POBYTU DZIECKA W PRZEDSZKOLU

 

Witamy od godziny 6.00
 • Przed śniadaniem:
dziecko:
 1. jest aktywne w zakresie organizacji swojego życia – chętnie podejmuje zabawy wynikające z własnej aktywności, śmiało zgłasza propozycje działań, nawiązuje i uczy się podtrzymywać przyjazne relacje z rówieśnikami, a tym samym rozwija umiejętności interpersonalne, usamodzielnia się, organizuje miejsce pracy i zabawy wspólnie z nauczycielem
 2. dba o estetykę otoczenia i kulturę osobistą
 3. wzmacnia i rozwija swoje możliwości poznawcze oraz rozwija zdolności (zajęcia indywidualne lub zabawa  w małej grupie)
 4. rozwija sprawność ruchową podczas ćwiczeń i zabaw porannych
 • o godzinie 9.00 – śniadanie
 1. dziecko uczy się samodzielności, kultury bycia przy stole
 • od godziny 9.30 – zabawy i zajęcia wspierające rozwój umysłowy, emocjonalno-społeczny, twórczy oraz fizyczny dziecka
dziecko:
 1. odkrywa i kreuje rzeczywistość w aktywnym działaniu
 2. korzysta z różnych źródeł informacji w poszukiwaniu odpowiedzi na nurtujące je pytania
 3. buduje „wiarę we własne siły” oraz zaufanie do otoczenia
 4. poznaje swoje możliwości i wykorzystuje je w działaniu
 5. rozwija zainteresowania, zamiłowania i zdolności twórcze
 • od godziny 10. 00 – 12.00
dziecko:
 1. zaspokaja potrzebę relaksu i ruchu na świeżym powietrzu
 2. dokonuje swobodnego wyboru aktywności, realizuje swoje zainteresowania, uczestniczy  w zabawach indywidualnych i zespołowych, warsztatach twórczych, zajęciach zorganizowanych, swobody uczy się akceptować i szanować sposób myślenia oraz wybory innych
 •  godzina 12.00 – 12.30 obiad
dziecko:
 1. kształtuje nawyki kulturalne, samoobsługowe, poznaje zasady racjonalnego żywienia
 • godzina 12.30 – 14.00
dziecko:
 1. odpoczywa podczas słuchania czytanych przez nauczycielkę bajek, opowiadań i wierszy
 2. uczy się rozładowywać stres i napięcie podczas zabaw relaksacyjnych i wyciszających
 3. rozwija indywidualne zainteresowania i zdolności
 4. pod kierunkiem nauczyciela wzmacnia i rozwija indywidualne predyspozycje, doskonali słabsze strony
 • 14.15 -14.30 podwieczorek
 • 14.30 – 17.00
dziecko:
 1. dokonuje swobodnego wyboru aktywności, realizuje swoje zainteresowania, uczestniczy w zabawach indywidualnych i zespołowych, warsztatach twórczych, zajęciach zorganizowanych, swobodnych lub w małych grupach
 2. bierze udział w zajęciach wyrównawczych i stymulacyjnych prowadzonych przez nauczyciela
 • 17.00 żegnamy przedszkole
licznik odwiedzin
Kontakt

Samorządowe Przedszkole nr 5

im. Brata Alojzego Kosiby

ul. Wincentego Pola 23, Wieliczka


tel./faks: 12 294 91 68, tel.: 506 497 660

e-mail: dyrektor@przedszkole5.wieliczka.eu