im. Brata Alojzego Kosiby

Nasze przedszkole realizuje projekt
„Wspomaganie szkół w rozwijaniu kompetencji kluczowych”
Chcemy, żeby nasi wychowankowie byli wrażliwi i samodzielni.
Pragniemy rozwijać w nich umiejętności:
• myślenie krytyczne
• praca zespołowa
• umiejętność porozumiewania się i negocjowania
• umiejętności analityczne
• kreatywność
• umiejętności międzykulturowe.
Zgodnie z zaleceniem Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 maja 2018 w sprawie
kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie każda osoba ma prawo do
dobrej jakości włączającego kształcenia, szkolenia się i uczenia przez całe życie
8 kompetencji kluczowych:
— kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji,
— kompetencje w zakresie wielojęzyczności
— kompetencje matematyczne oraz kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i
inżynierii,
— kompetencje cyfrowe,
— kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się
— kompetencje obywatelskie,
— kompetencje w zakresie przedsiębiorczości,
— kompetencje w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej

licznik odwiedzin
Aktualności – archiwum
Kontakt

Samorządowe Przedszkole nr 5

im. Brata Alojzego Kosiby

ul. Wincentego Pola 23, Wieliczka


tel./faks: 12 294 91 68, tel.: 506 497 660

e-mail: dyrektor@przedszkole5.wieliczka.eu


BIP