im. Brata Alojzego Kosiby

Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola zobowiązani są do wypełnienia deklaracji o kontynuowaniu edukacji przedszkolnej.

Deklaracje można pobrać ze strony internetowej lub w przedszkolu.

Ostateczny termin złożenia deklaracji upływa 5 marca 2018 r.

Nie złożenie deklaracji w terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.

Deklaracja o kontynuowaniu edukacji przedszkolnej

licznik odwiedzin
Kontakt

Samorządowe Przedszkole nr 5

im. Brata Alojzego Kosiby

ul. Wincentego Pola 23, Wieliczka


tel./faks: 12 294 91 68, tel.: 506 497 660

e-mail: dyrektor@przedszkole5.wieliczka.eu


BIP